Villa IkVilla Ik

De leidinggevende als teamcoach

Teamcoaching is een begeleidingsproces waarbij wordt onderzocht hoe de teamleden de samenwerking en het functioneren van het team nu beoordelen en op welke wijze dat verbeterd kan worden.

We onderscheiden bij teamcoaching vier fasen waarin het team kan verkeren. Bij elke fase vertonen medewerkers specifiek gedrag in de onderlinge samenwerking. In de eerste fase vertonen de medewerkers vooral gedrag dat gericht is op de eigen doelen. In de vierde fase is er sprake van een team dat onderling een sterke verbondenheid voelt, de verschillen tussen de teamleden respecteert en effectief weet te gebruiken én zich open stelt voor invloeden en ideeën van buiten zodat verbeteringen in de samenwerking kunnen worden gerealiseerd.

U leert als leidinggevende uw team te analyseren en het gedrag van de teamleden te identificeren. U wordt gecoacht om uw team zelf te begeleiden en te coachen. Het doel is dat u uw team begeleidt in het maken van een ontwikkelingsstap.

Teamcoaching leidt tot een grotere openheid in het team, patronen worden zichtbaar gemaakt en de coach nodigt de teamleden uit om daar feedback op te geven. Het werken van de coach is er op gericht dat ineffectieve patronen worden vervangen door meer effectieve patronen van samenwerken. Uiteraard wordt er expliciet aandacht besteed aan de borging van de resultaten uit de teamcoaching.