Villa IkVilla Ik

Levensfase coaching

Het leven van een mens kan ingedeeld worden in fasen. Bij kinderen hebben die fasen duidelijke namen gekregen zoals bijvoorbeeld zuigeling, peuter, kleuter, basisschool en adolescentie. Ook in ons volwassen leven zijn bepaalde fasen te onderkennen.

Bij levensfase coaching wordt niet gekeken naar uw leeftijd maar naar uw levensfasevraag. De vraag die u heeft, heeft een relatie met de fase waarin uw leven verkeert. Of dit nu het combineren van werk en gezin is, de ontplooiing van uzelf, het verwerken van een scheiding, het presteren op het werk, uw kinderen die volwassen worden en uit huis gaan, een nieuwe oriëntatie op uw werkzame leven of u vraagt zich af of er meer uit te halen valt, in al die gevallen ondersteunen wij u graag.

De levensfase waarin u verkeert kan enerzijds de reden zijn van uw coachvraag en anderzijds mede bepalend zijn voor de oplossingsrichtingen die er zijn. Bij het coachen hanteren wij een oplossingsgerichte wijze van werken.