Villa IkVilla Ik

Rouwverwerking

Neemt u en krijgt u de ruimte om te rouwen?

Rouwen is belangrijk voor een ieder van ons bij verlies. Er zijn veel verschillende soorten verlies. Dit kan het verlies zijn van bijvoorbeeld werk, gezondheid of een dierbare. Door te rouwen kunt u op enig moment accepteren wat er verloren gegaan is, zodat er ruimte ontstaat voor een nieuw begin.

Krijgt u de ruimte op te rouwen? Rouw kent geen tijd, het kent slechts fasen. Fasen die u door moet en die tijd kosten. Maar in de huidige maatschappij vinden sommigen van ons één minuut stilte al te lang om stil te staan bij verlies. Deze opvatting kan belemmerend werken voor diegenen die rouwen waardoor rouwprocessen stagneren en er geen ruimte komt voor een nieuwe start.

In Villa IK krijgt u de begeleiding, de aandacht en de tijd om te rouwen en te werken aan acceptatie van het verlies.