Villa IkVilla Ik

Werkplek

Als professional wordt u soms geleefd. Enerzijds het werk, de klanten, uw ambities en anderzijds uw privésituaties die ook aandacht vraagt. Als u dan geconcentreerd wil werken aan een nieuw product, een artikel, een boek of een ingewikkelde offerte kan het prettig zijn om dit te kunnen doen op een rustige plek waar de afleidingen van uw ‘normale leven’ u niet storen.

Ook daarvoor is Villa IK geschikt. U heeft daar de plek en de ruimte om ongestoord en geïnspireerd te werken.