Villa IkVilla Ik

Teamleren

Hoe leren individuen en op welke wijze leren teams?
Hoe kunnen individuele leerervaringen ten goede komen aan het gehele team?

Dit zijn vragen die leidinggevenden, teamcoaches en teamleden reeds lang bezighoudt. Onze teamcoaches begeleiden teams die zich willen ontwikkelen naar een lerend team. De begeleiding is erop gericht om een veilig leerklimaat te creëren en ervoor te zorgen dat het team de vaardigheden krijgt om de transformatie naar een lerend team door te maken.

De teamcoach begeleidt het team en de individuele leden, bespreekt belemmeringen en stimuleert de teamleden om de gevoelde obstakels met elkaar te bespreken. Confronterende feedback en oplossingerichte coaching wordt afgewisseld met momenten van reflectie, inspiratie en motivatie.